Samostalni knjigovođa

Cilj našeg programa usavršavanja za Samostalnog knjigovođu je osposobiti polaznike za obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova kako za poduzetnike, tako i za obrtnike. Ovaj program je namijenjen svima – neovisno o tome želi li polaznik voditi knjige sebi ili trećim osobama, ima li predznanje ili već radi na knjigovodstvenim poslovima, a želi proširiti svoja znanja i usavršiti se u određenim područjima. Polaznik najprije sluša predavanja o knjigovodstvu obrtnika a zatim trgovačkih društava. Uz teoretski dio – stjecanje znanja o tome kako voditi poslovne knjige, o zakonima i propisima, naglasak je stavljen na mnoštvo praktičnih primjera i vježbi. Vježbe uključuju i rad na računalima uz primjenu programa Synesis. Kako je predavač ovlašteni računovođa (s položenom grupom pedagoških predmeta i višegodišnjim iskustvom u provođenju ovog programa), svi primjeri i vježbe su iz stvarnog života.  Uz knjigovodstveni dio, u programu je informatički dio. Windows, Word, Internet i e-mail te Excel. Polaznici za sve cjeline dobivaju literaturu koje je izradilo naše stručno osoblje.

VRSTA OBRAZOVANJA:

Program usavršavanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

OBLIK NASTAVE:

Frontalni, instruktivno-konzultativni, praktični primjeri, samostalna izrada vježbi i seminarskih radova

TRAJANJE:

200 sati (150 sati neposredne nastave i 50 sati konzultativno instruktivne i samostalnog rada)

UVJETI ZA UPIS:

završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

Preslika osobne iskaznice, domovnice i svjedodžbe (originali na uvid)

POTREBNO PREDZNANJE:

Nije potrebno.

NAČIN EVAULACIJE PROGRAMA:

SEMINARSKI RADOVI

Nakon svake odslušane nastavne cjeline polaznik je dužan izraditi seminarski rad prema napucima voditelja. Seminarski radovi su preduvjeti za izlazak na završnu provjeru znanja.

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Po završetku nastave i nakon izrade seminarskih radova iz svake cjeline pristupa se završnoj provjeri znanja iz koja se sastoji iz nekoliko dijelova:

  • Knjigovodstvo obrtnika (pisano)
  • Knjigovodstvo poduzetnika (pisano)
  • Knjigovodstvo obrtnika i poduzetnika (usmeno)
  • Windows, Word, Excel, Internet i e-mail (praktično)

CIJENA:

4450 Kn plativo u 6 obroka

STEČENO UVJERENJE:

Uvjerenje o stručnom usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje se može upisati u e-knjižicu (bivšu radnu knjižicu).

PROGRAM:

  • Teorija knjigovodstva 1
  • Teorija knjigovodstva 2
  • Knjigovodstvo obrtnika
  • Knjigovodstvo na računalu
  • Windows + MS Word + MS Excel + Internet + E-mail