Za predškolce

TEČAJEVI JEZIKA ZA PREDŠKOLCE (od 3-7 godina)

Nastava obuhvaća 60 školskih sati, a održava se dva puta tjedno po jedan školski sat tijekom cijele školske godine. Termin nastave nije unaprijed određen, već se usklađuje sa obavezama polaznika, te određuje pri upisu. Upisi se održavaju na početku školske godine, a naknadan upis je isto moguć, pri čemu nudimo i nadoknadu propuštenog gradiva. U igraonici može biti najviše desetoro djece.

NASTAVNI PROGRAM I METODE RADA

Na početku svake školske godine stručni tim planira i organizira nastavni plan. Djeca uče pojmove iz njihove neposredne blizine, dakle pozdrave, predstavljanje i upoznavanje, mjesto stanovanja, dob, članove obitelji, dijelove tijela kod ljudi i životinja, brojeve, godišnja doba, odjeću i predmete karakteristične za to godišnje doba, te voće i povrće. Djeca gore navedene sadržaje uče uz pomoć strukturiranih nastavnih jedinica u udžbeniku te radnoj bilježnici kako i putem dječjih pjesmica i brojalica karakterističnih za englesko ili talijansko govorno područje. U nastavi jezika trudimo se uključiti i likovno izražavanje i stvaranje, elemente glume te se pored jezičnih vještina razvijaju već i motoričke vještine poput držanja škara ili olovke kao i samopouzdanje kod scenskog nastupa. Kao didaktičko pomagalo koristi se i računalo te INTERAKTIVNA PLOČA.

O VODITELJIMA TEČAJEVA

Predavači su ISKLJUČIVO PROFESORI kvalificirani za rad sa djecom: profesori sa praksom rada u vrtiću, ili odgajatelji sa položenim međunarodno priznatim ispitima. Kako su u pitanju vrlo mala djeca naši predavačni nisu samo stručni iz polja kojeg predaju već uživaju u radu sa najmlađima. Prateći najnovije tokove predavači se svake godine dodatno školuju, ovisno o vlastitim interesima.

O IGRAONICAMA

Obzirom da smo svjesni koliko je okolina i atmosfera u kojoj djeca uče važna za uspješan proces stjecaja znanja nastojali smo našu igraonicu učiniti i poticajnom ali i ugodnom. Stoga su zidovi oslikani pojmovima koji se tijekom godine obrađuju u nastavi, posteri su također vezani za nastavu a tokom čitave godine djecu potičemo da nam sami izrađuju svoje rukotvorine koje ponosno izlažemo na policama i zidovima naše igraonice.

Igraonica je suvremeno opremljena i djeca imaju tijekom cijele nastave INTERAKTIVNU PLOČU I pristup računalu.

Godišnja cijena 1.760 Kn što je plativo u 8 obroka po 220 Kn.