Individualni sati

Ponekad zbog nedostatka vremena, a ponekad zbog želje za prilagođavanjem programa njihovim potrebama, polaznici upisuju individualni tečaj. U tom slučaju, nisu vezani brojem sati, niti fiksnim terminima. Prednost rada jedan na jedan je u tome što se rade samo one cjeline koje polaznika interesiraju, prof. je u potpunosti posvećen samo njemu, pa sve ide puno brže, a tempo i termini se tekuće dogovaraju.
Individualni sati se mogu organizirati za bilo koji program ili grupu programa.
Cijena 1 šk. sata: 105 kn