Microsoft Access

Za naprednije korištenje računala, kada imate velike baze klijenata, artikala i sl, potrebno je ih je sve organizirati, a to je najlakše putem programa Microsoft Access. On omogućava organizaciju vaših podataka u bazu podataka te ih čuvate na jednom mjestu da bi imali brzi pristup do njih s mogućnošću ažuriranja, pretraživanja i dodavanja novih. Microsoft Access je najlakši put do izrade Vaše baze i izvrsna podloga za eventualan kasniji rad na SQL Serveru i u Visual Basicu.
Na kraju ovog tečaja moći ćete izraditi i koristiti baze podataka i to od kreiranja tablica, relacija između njih, izrađivati upite za dobivanje podataka na temelju nekog kriterija, izraditi obrasca za unos, pregled, ažuriranje i brisanje podataka te izvještaja spremnih za ispis podataka iz baze.
Za upis ovog tečaja, potrebno je predznanje (osnove Windows-a i Word-a).
Trajanje: 16 šk. sati
Cijena: 680,00 Kn