Serviser računala

TRAJANJE:

150 školskih sati

UVJETI ZA UPIS:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova Servisera računala može se upisati osoba koja ima: završenu trogodišnju ili četverogodišnju školu. Predznanje potrebno za osposobljavanje uključuje informatičko znanje Windows-a, interneta i e-maila te osnove Word-a.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

Preslika osobne iskaznice, domovnice i svjedodžbe (originali na uvid)

NAČIN EVAULACIJE PROGRAMA:

SEMINARSKI RADOVI

Nakon svakog sata polaznici dobivaju zadaće u kojima se ponavlja sve do tada naučeno, a na kraju svake odslušane nastavne cjeline, polaznici dobivaju različite seminarske radove u kojima moraju koristiti cjelokupno stečeno znanje. Seminarski zadaci su složeni i za rješavanje svakog je predviđeno 10 dana. Seminarski radovi se prezentiraju i u slučaju da neki od njih nije zadovoljio, polaznik ne može izaći na ispit.

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Po završetku nastave i nakon izrade seminarskih radova iz svih cjelina pristupa se završnoj provjeri znanja. Ona se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela te usmene provjere. Polaznik će morati znati dijagnosticirati i otkloniti kvar na nekom računalu, sastaviti novu konfiguraciju računala te nadograditi staro računalo. također će morati instalirati operativno sistem te mrežu.

Nakon praktičnog dijela, ispitivač i usmeno provjerava stečeno znanje, a posebice iz onih cjelina koje u praktičnom dijelu nisu bile baš najbolje riješene.

CIJENA:

4.800 Kn plativo u 6 obroka

STEČENO UVJERENJE:

Po završetku programa polaznik stječe Uvjerenje o usavršavanju za obavljanje poslova SERVISER / SERVISERKA RAČUNALA.

PROGRAM:

  • DIJELOVI RAČUNALA – HARDVER
  • ADMINISTRIRANJE OPERATIVNOG SUSTAVA – WINDOWS
  • UVOD U RAČUNALNE MREŽE
  • SKLAPANJE RAČUNALA, NJEGOVO ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE
  • DIJAGNOSTIKA KVARA I ODRŽAVANJE RAČUNALA, ZAŠTITA NA RADU
  • SKLAPANJE, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE HARDVERA RAČUNALA – RADIONICA