Web master

VRSTA OBRAZOVANJA:

Program usavršavanja

OBLIK NASTAVE:

neposredni i instruktivno-konzultativni

TRAJANJE:

150 sati (100 sati neposredne nastave + 50 u vidu seminarskih radova, zadataka, individualnih konzultacija i vježbi).

UVJETI ZA UPIS:

završena srednja škola

POTREBNO PREDZNANJE:

Uvod u Informatiku, rukovanje i komunikacija računalom, Izrada WEB stranica, HTML, CSS, Obrada slike za WEB-Photoshop

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

preslika osobne iskaznice, domovnice i svjedodžbe (originali na uvid)

NAČIN EVALUACIJE PROGRAMA:

SEMINARSKI RADOVI

Nakon odslušanih nastavnih cjelina polaznik je dužan izraditi seminarski rad prema napucima voditelja. Seminarski rad je preduvjet za izlazak na završnu provjeru znanja.

ZAVRŠNA PROVJERA ZNANJA

Po završetku nastave i nakon izrade seminarskog rada pristupa se završnoj provjeri znanja u vidu ispita koji se sastoji od pismenog i praktično-usmenog dijela.

CIJENA:

4.300 kn

STEČENO UVJERENJE:

Programer poslovnih aplikacija – Web master

PROGRAM:

  • Web programiranje – JavaScript
  • WEB programiranje, PHP
  • Baze podataka, MySQL
  • PHP i MySQL