Vođenje knjiga obrtnika

Upoznavanje s pojmom obrtnika, obrta, odredaba poreza na dohodak i sustavom oporezivanja dohotka, Specifičnosti poduzetničke aktivnosti obrtnika, Osnovne poslovne knjige obrtnika: knjiga primitaka i izdataka, knjiga tražbina i obveza, popis dugotrajne imovine, knjige U-RA i I-RA; Robno- materijalno knjigovodstvo obrtnika, Obračun plaća i sastavljanje izvještaja u vezi s tim, Sastavljanje Prijave poreza na dohodak za godinu, Porezne olakšice i oslobođenja

Polaznici će pohađanjem ovog seminara biti potpuno osposobljeni za vođenje poslovnih knjiga obrtnika, obračun plaća, sastavljanje izvještaje za porezne i statističke svrhe te sastavljanja godišnje porezne prijave.

Na kraju tečaja, nakon položenog ispita, polaznik dobiva uvjerenje.

TRAJANJE:

30 školskih sati

UVJETI ZA UPIS:

završena osnovna škola

POTREBNO PREDZNANJE:

Nije potrebno.

CIJENA:

1850 Kn plativo u 2 rate.