Hrvatski za strance

Program učenja hrvatskog jezika (CROATIAN COURSES FOR FOREIGNERS) namijenjen je polaznicima (najčešće strancima) koji žele naučiti ili usavršiti svoje znanje hrvatskog jezika. Osim učenja jezika (riječi, fraza, gramatičkih struktura, …), polaznici se upoznaju i s hrvatskom kulturom i običajima.

Učenje hrvatskog jezika može obuhvaćati različite razine znanja – od početne do napredne, a može se pohađati u grupi ili u vidu individualnih sati.
U grupnim programima nastava se održava na engleskom jeziku, a u individualnim programima na jeziku koji odabere polaznik (talijanski, španjolski, njemački,…)

Croatian for foreigners

Croatian language learning program is designed for learners ( especially foreigners) who wish to start learning or perfect their knowledge of Croatian. Except learning the language itself (vocabulary, phrases and idioms, gramatical structures, etc.), students are familiarised with Croatian culture and customs.

Learning of the language can include different levels of knowledge, from begginers to advanced speakers and it can be done in a group or individually.

In group learning approach, lessons are done in English, whereas individual lessons can be done in a language prefered by our students ( Italian, Spanish, French, German…)