Individualni programi

Osim grupnih programa učenja stranih jezika, nudimo mogućnost individualnih koji su u potpunosti prilagođeni željama i potrebama polaznika (kako sadržajem, tempom, tako i terminima).  Pritom obično satnica od 25 – 35 šk. sati odgovara jednom modulu stranog jezika, a polaznik može pohađati ovakav tip nastave od početničkih stupnjeva pa sve do konverzacijskih koji su dakako i najzanimljiviji.

Cijena individualnog šk. sata je 105 kn.