Objavljeno: 30. November, 2020

Upute o načinu rada obzirom na odluke Stožera RH

Dragi naši polaznici!

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske zabranio je rad školama stranih jezika, no ta odluka se ne odnosi ustanove za obrazovanje odraslih. Ekspert je ustanova za obrazovanje odraslih koja radi po verificiranim programima, te se programi mogu provoditi uz smjernice koje smo dobili na početku školske godine od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,  koje kažu da ravnatelj odlučuje na koji način će se provoditi programi u ustanovi (modeli A, B ili C).

U petak 27.11.2020. zatražili smo službenu informaciju od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih postoje li neke izmjene u našem radu zbog objavljenih novih epidemioloških odluka.  Kao odgovor smo dobili da radimo i dalje prema ranije dobivenim smjernicama koje između ostalog kažu da ravnatelj odlučuje na koji način će se provoditi programi.

Za sada je ravnateljica ustanove Ekspert odlučila da će oblik izvođenja nastave kod većine grupa biti neposredni uz, kao i do sada, poštivanje mjera i uputa koje smo dobili na početku školske godine. Preventivno su veće grupe prešle na model C. na nastavu na daljinu – uživo, a polaznici su o tome obaviješteni od strane svojeg profesora.

Apeliramo na vas da se, kao i do sada, pridržavate preporuka i odluka te pomognete da ostanemo zdravi.
Što se tiče tečajeva za školsku djecu, oni su od  28.11.2020. prešli na model C.-nastavom na daljinu – uživo  i tako će biti do 21.12.2020.

Za sve eventualne promjene, bit ćete pravovremeno obavješteni.

Ostanimo odgovorni uz poštivanje mjera da sačuvamo zdravlje nas i naših bližnjih!